Correcties aangeven in een PDF

Posted by on dec 14, 2014 in BLOG | No Comments

Het is heel eenvoudig om correcties aan te geven in een pdf. Deze werkwijze is niet alleen een verhoging van de efficiëntie, maar ook een kostenbesparing. Open het bestand in Adobe Acrobat Reader of Nuance. Open rechts bovenin het venster Opmerkingen. Hier vind je de diverse gereedschappen die je kunt gebruiken om correcties aan te geven. Hieronder een korte uitleg van de gereedschappen.

notitieNotitie toevoegen. Gebruik deze optie om aan te geven dat er een ander beeld in moet of voor het maken van een algemene opmerking.

markerenTekst markeren. Door een tekst te markeren kun je aangeven dat er iets mee moet gebeuren, bijvoorbeeld verplaatsen van de tekst naar een ander positie.

invoegenTekst invoegen. Door tussen twee woorden of tekens te klikken en te beginnen met typen kan tekst worden ingevoegd.

vervangenTekst vervangen. Door een tekst te selecteren en te beginnen met typen wordt aangegeven dat deze tekst vervangen mag worden.

doorhalenTekst verwijderen/doorhalen. Door een tekst te selecteren en deze optie te kiezen kan je aangeven dat een tekst verwijderd mag/moet worden.

Tekst onderstrepen. Werkt hetzelfde als Tekst vervangen. De post-it is hier echter groen.onderstrepen

Na het aangeven van de correcties sla je het bestand op. Je kunt de pdf nu mailen, zodat de correcties verwerkt kunnen worden.